• Slajd 1
 • Slajd 2
 • Slajd 3

"Odmrażanie" religijności

Drodzy Parafianie.

Coraz bardziej dochodzi do nas świadomość, że najbliższe miesiące przyjdzie nam żyć w obecności coronawirusa. Wszyscy będziemy musieli przestawić swoje życie i przyzwyczajenia, jednocześnie wracać powoli do w miarę normalnego życia zawodowego i osobistego. Dotyczy to także religijności i spraw duchowych. W związku z powyższym pragnę przedstawić sposób działania parafii w najbliższych tygodniach.

 1. Wszystkie decyzje dotyczące działania parafii podporządkowane zostają normom przedstawionym przez Władze Państwowe. Stąd też muszą być dokładnie przestrzegane , jak i mogą ulegać zmianie.
 2. Dopóki obowiązuje dyspensa Biskupa od niedzielnych i świątecznych mszy św., można praktykować swoją religijność, uczestnicząc w mszy transmitowanej w TV.
 3. Jeśli  ktoś ma potrzebę uczestniczenia w mszy osobiście, obowiązują następujące normy.
 1. Msze w dni powszednie pozostają zawieszone do końca kwietnia.
 2. W świetle ostatnich wytyczeń Władz Państwowych nasz kościół może przyjąć 10 osób.
 3. W niedzielę odprawiana będzie msza o godz. 10.00. Może być tylko 10 osób w miejscach ściśle wskazanych. Gdyby zdarzyło się, że będzie więcej osób, należy usiąść na placu kościelnym lub pozostać w aucie na parkingu (w pełni zachowując zasady odległości i liczby osób w grupie). W każdym wypadku należy ściśle zachować normy sanitarne. Na kościele zamontowane zostało nagłośnienie zewnętrzne. Dzięki temu będzie można uczestniczyć w mszy św. Komunia św. będzie również udzielana na placu kościelnym.
 4. Istnieje możliwość tworzenia grup (do 10 osób) i po uprzednim zgłoszeniu telefonicznicznym zapisania „swojej” mszy na konkretną godzinę. Winny to być msze rodzinne lub  sąsiedzkie. Wzorem Wielkanocy  msze  będą odprawiane co godzinę. Mszy  będzie tyle, ile będą potrzebowali Parafianie. Koniecznie proszę o zgłoszenie telefoniczne i zapisanie na umówioną godzinę. 
 5. Msza trwać będzie 30 min. Kazanie trzyzdaniowe. Komunia św. tylko na rękę. Pół godziny potrzebne do dezynfekcji kościoła środkami dezynfekcyjnymi i promieniowaniem UV.
 6. Jeśli w minionym czasie w wyniku zawieszenia mszy św.  została pominięta czyjaś intencja mszalna, można zapisać mszę z dodaniem intencji, która nie została odprawiona.
 7. Odradzam zabieranie dzieci i młodzieży do 18 roku życia na mszę. Zaznaczam jednak, że w tej kwestii decyzja pozostaje w gestii Rodziców. Osoby powyżej 60 roku życia zachęcam do skorzystania z dyspensy i pozostania w domu.

  4. Jeśli nastąpią zamiany, powyższe normy również ulegną zmianie, o czym będę parafian informował na stronie internetowej i sms-ami.
  5. Proszę o śledzenie strony internetowej (parafianieklonczyca.pl) i przekazywanie sobie  informacji, zwłaszcza osobom, które nie używają Internetu.

 

Ks. Jarosław Grybko

proboszcz