• Slajd 1
  • Slajd 2
  • Slajd 3

Informacje parafialne 19.04.2020 r.

  1. Informuję, że dyspensa od uczestnictwa we mszy św. niedzielnej została przedłużona do 10 maja 2020. W związku ze zmianą wytycznych sanitarnych informuję, że nasz kościół od przyszłej niedzieli jest w stanie przyjąć 10 osób. Istnieje także możliwość zapisywania się na msze św. rodzinne lub sąsiedzkie. Należy zebrać grupę do 10 osób i zgłosić do mnie telefonicznie.
  2. W tygodniu msze św. są odwołane, w niedziele o godz. 10.00.
  3. Zostały zamontowane głośniki zewnętrzne. We mszy można uczestniczyć- zgodnie z zasadami sanitarnymi- także na zewnątrz a nawet na parkingu.
  4. Wszystkie intencje mszalne zamówione w tym czasie zostają zawieszone i przełożone na czas po epidemii.
  5. W „rocznych wypominkach” wspominamy:

 

20.04.2008-+Antoni Kołodziejski z Dębostrowa

21.04.1977-+Franciszek Bułatowicz z Uniemyśla

21.04.2008-+Bogdan Kiryjczuk z Uniemyśla

22.04.1985-+Zofia Janowska z Drogoradzu

22.04.2014-+Kazimierz Jarmuż z Dębostrowa

23.04.1967-+Maria Pawłowicz z Uniemyśla

23.04.1974-+Franciszka Kornecka z Uniemyśla

23.04.2-18- + Zofia Klimkowska z Dębostrowa

23.04.1980-+Józef Seremak z Drogoradz

23.04.2005-+Alojzy Jóźwik z Uniemyśla

25.04.1074-+Rozalia Grzegorzewska z NiekłończycyWieczny odpoczynek racz Im dać Panie…

Jarosław Grybko

proboszcz